Fotografia Władysława Ryfferta z lat 1900-1910, ze zbiorów Biblioteki Narodowej