Obraz olejny z 1895 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).