Pastel z 1903 roku z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Fot. Tadeusz Święchowicz.