Akwaforta z 1807 roku według wzoru:  Alberta Bogusławskiego, Kazimierza Wojniakowskiego i  Jana Bogumiła Plerscha.