Obraz olejny z 1803 roku. 

Żródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).