Obraz olejny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.