Obraz olejny z 1892 roku według F. X. Winterhaltera, własność Muzeum Sztuki w Łodzi, eksponowany w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.