Strony z pracy Aleksandra Kraushara (1843-1931) Frank i frankiści polscy : 1726-1816 : monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych i rękopiśmiennych. T. 2. książka wydana w Krakowie 1895 roku.