Fotografia Tito Ruganiego z około 1875 roku ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie