Fotografia Ludwiga Angerera wykonana około 1865 r.