Obraz olejny z 1930 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie