Obraz olejny z 1530 roku.  (Autorstwo Hansa Dürera i określenie postaci portretowanego jako króla Zygmunta I Starego budzą wątpliwości części ekspertów.)