Poseł Bolesław Pochmarski widoczny jako pierwszy z prawej. 

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.