Fotografia Jana Raczyńskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.