Fotografia grupowa członków Polskiej Akademii Literatury i przedstawicieli władz. Siedzą od lewej: premier Janusz Jędrzejewicz, Zofia Nałkowska, Maria Mościcka, prezydent Ignacy Mościcki, Maria Jędrzejewicz, Wacław Sieroszewski, Leopold Staff. Stoją od lewej: pułkownik Jan Głogowski, naczelnik Skowroński, Zenon Przesmycki, Wacław Berent, Piotr Choynowski, Juliusz Kleiner, Wincenty Rzymowski, Jerzy Szaniawski, Juliusz Kaden Badowski, Karol Irzykowski, Tadeusz Żeleński, Tadeusz Zieliński, Bolesław Leśmian.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.