Przemawia prezes Polskiej Akademii Literatury Wacław Sieroszewski, widoczni m.in.: prezydent Ignacy Mośœcicki, pułkownik Jan Głogowski, Leopold Staff, Zenon Przesmycki, Piotr Choynowski, Wincenty Rzymowski, Karol Irzykowski, Tadeusz Żeleński, profesor Tadeusz Zieliński, Bolesław Leœśmian, Juliusz Kaden-Badowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.