Członkowie jury. Stoją od lewej: kompozytor Piotr Rytel, kompozytor Stanisław Niewiadomski, kompozytor Michał Kondracki, sekretarz jury Tadeusz Mayzner, krytyk muzyczny Karol Stromenger, kompozytor Piotr Perkowski, śpiewak Wacław Brzeziński, naczelnik Wydziału Sztuki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Władysław Zawistowski, kompozytor Witold Maliszewski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.