W lewym rzędzie od lewej: NN, NN, gen. Lucjan Żeligowski. W prawym rzędzie od lewej: gen. Gustaw Paszkiewicz, gen. Kazimierz Sosnkowski, gen. Stanisław Maczek.

Fotografia Czesława Datki z lat 1943-1944 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.