Widoczni m.in. wiceminister pracy i opieki społecznej Gustaw Simon (siedzi na wprost drugi z lewej), dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej Jerzy Drecki (siedzi na wprost trzeci z lewej), profesor Rudolf Świerczyński (siedzi drugi z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.