Członkowie komisji podczas posiedzenia komisji. Widoczni m.in. minister August Zaleski (x), poseł Marian Dąbrowski (1), poseł Tadeusz Dybowski (2), poseł Wilam Horzyca (3), poseł Jan Walewski (4), poseł Bogusław Miedziński (5), poseł Tadeusz Hołówko (6), naczelnik Wiesław Chrzanowski (7), wiceminister spraw zagranicznych Józef Beck (8), dyrektor Gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych Marian Szumlakowski (9), poseł Wojciech Trąmpczyński (10), poseł Feliks Gwiżdż (11), poseł Władysław Kosydarski (12), poseł Franciszek Paschalski (13), poseł Antoni Ponikowski (14), poseł Michał Róg (15), prezes PPS Mieczysław Niedziałkowski (16), poseł Maksymilian Malinowski (17), dyrektor Biura Sejmowego Władysław Dziadosz (18).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.