W prezydium komitetu siedzą od lewej: gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, marszałek senatu prof. Juliusz Szymański, działacz społeczny Ludwik Evert, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego gen. Roman Górecki, NN.