Siedzą od prawej: delegat Rządu do Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie Stanisław Jurkiewicz, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Feliks Maciszewski, prezes Banku Rolnego Seweryn Ludkiewicz, senator Marcin Szarski, marszałek senatu Julian Szymański, prezes Banku Polskiego Władysław Wróblewski, dyrektor Banku Dyskontowego Paweł Heilperin, NN. Stoją m.in.: dyr. Michał Pankiewicz (1. z lewej), dyr. Urzędu Emigracyjnego Bolesław Nakoniecznikoff (3. z lewej), dyr. Stanisław Pawłowicz (4. lewej).