W prezydium siedzą (od lewej): dr Adam Pietrasiewicz, wiceprezesi dr Władysław Stryjeński i prof. dr Władysław Szenajch, prezes prof. Mieczysław Michałowicz (łysy, siedzi w środku), prof. dr W. Nowicki oraz sekretarz dr A. Huszcza.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego