Przebieg obrad w sali Ministerstwa Sprawiedliwości. Widoczni m.in.: prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Franciszek Paschalski (1), wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej Antoni Bogucki (2), wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej Stefan Piechocki (3), wiceminister sprawiedliwości Stefan Sieczkowski (4), prokurator Wacław Dlouhy (5), sędzia Leon Babiński (6).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.