Widoczni m.in. prezes Polskiej Akademii Literackiej Wacław Sieroszewski, prezes Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Juliusz Bursche, profesor Władysław Tatarkiewicz, profesor Mojżesz Schorr.