Uczestnicy posiedzenia. Stoją od lewej: Juliusz Kaden-Bandrowski, Wacław Sieroszewski, Tadeusz Zieliński, wojewoda Michał Grażyński, Leopold Staff, Juliusz Kleiner, Tadeusz Żeleński, Jerzy Szaniawski, Bolesław Leśmian. 

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.