Widoczni przy stole od prawej: NN, poseł Karol Polakiewicz, NN, NN, poseł prof. Adam Krzyżanowski, przewodniczący komisji - poseł Władysław Byrka, minister skarbu Gabriel Czechowicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Tadeusz Grodyński, NN, NN, poseł Seweryn Czetwertyński (w głębi z brodą). Przy stole z lewej widoczni m.in. poseł Herman Diamand (3. z lewej), Jan Woźnicki (5. z lewej). Za stołem po przeciwległej stronie poseł Wojciech Trąmpczyński. W głębi w lewym rogu sali poseł Władysław Kosydarski, w prawym rogu - poseł Władysław Kiernik.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.