Posłowie Centrolewu w bufecie sejmowym, widoczni od lewej: Kazimierz Bagiński, Henryk Wyrzykowski, Mieczysław Niedziałkowski, Jan Dąbski.