Widoczni m.in. minister bez teki Stanisław Thugutt, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Stanisław Grabski, minister spraw wojskowych generał Władysław Sikorski, minister sprawiedliwości Antoni Żyliński, minister reform rolnych Wiesław Kopczyński, wiceminister spraw wewnętrznych Stefan Smólski, zastępca naczelnika Wydziału Ustrojów Międzynarodowych w Departamencie Ekonomiczno-Politycznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych S.Łoś, wicepremier Władysław Studziński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.