Za stołem widoczni siedzą od lewej: Tadeusz Tomaszewski, Antoni Zubowicz, Oleśnicki, Aleksander Raczyński, Adolf Suligowski, Leon Supiński, generał broni Lucjan Żeligowski, Józef Beck, Stanisław Thugutt, Antoni Bogucki, Wacław Szumański. Przemawia obrońca Gabriela Czechowicza Franciszek Paschalski.