Za stołem widoczni siedzą od lewej: Tadeusz Tomaszewski, Antoni Zubowicz, Oleśnicki, Aleksander Raczyński, Adolf Suligowski, Leon Supiński, generał broni Lucjan Żeligowski, Józef Beck, Stanisław Thugutt, Antoni Bogucki, Wacław Szumański. Przemawia obrońca Gabriela Czechowicza Franciszek Paschalski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego