Fotografia grupowa uczestników obrad. Siedzą: prezes ZG Związku wojewoda warszawski Stanisław Twardo (w środku), wojewoda lwowski Wojciech Gołuchowski (2 z prawej), wiceprezes Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnej Józef Klarner (1 z prawej), wiceprezes Piotr Wielgus (2 z lewej), prezes Cieszyńskiego Związku Straży Pożarnych Klemens Matusiak (1 z lewej). Stoją: prezes Zwiazku Straży Pożarnej województwa warszawskiego Stanisław Waligórski (3 z prawej), prezes Wołyńskiego Związku Edward Bartoszewicz (2 z prawej), naczelny inspektor Głównego Związku radca Bolesław Wójcikiewicz (3 z lewej) ze Lwowa, oraz inspektorzy Jan Sztromajer, Józef Tuliszkowski, Pawłowski.