Poświęcenia dokonał biskup Edward Ropp (1). Widoczni takkże m.in.: premier Leon Kozłowski (2), wiceminister Adam Koc (3), wiceprezes Georg Barstow (4), dyrektor E. H. Lever (5), prezes Henryk Gruber (6), Szymon Landau (7), prezes Piotr Drzewiecki (8), dyrektor Marian Szydłowski (9).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.