Fotografia grupowa uczestników uroczystości. Widoczni m.in.: biskup polowy WP Józef Gawlina (1), minister pracy i opieki społecznej Stefan Hubicki (2), poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Estonii w Polsce Kaarel Pusta (3), marszałek senatu Julian Szymański (5), wojewoda białostocki Marian Zyndram Kościałkowski (5), senator Stefan Perzyński (6), Zygmunt Kiltynowicz (7), prezes Związku O.K.W. redaktor Władysław Evert (8), wiceprezes Związku O.K.W. Szymon Optułowicz (9), radca poselstwa Estonii w Polsce Schmid (10), senator Hanna Hubicka (12), wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Estońskiego Gustaw Beylin (12), starosta Tadeusz Miklaszewski (13).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.