Uczestnicy uroczystości poświęcenia nagrobka generała brygady Władysława Jaxy-Rożena na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Widoczni m.in. marszałkowa Aleksandra Piłsudska, premier Leon Kozłowski (z prawej strony marszałkowej), mecenas Franciszek Paschalski  (z lewej strony marszałkowej), generał Kazimierz Sosnkowski (z tyłu, między marszałkową a mecenasem Paschalskim), generał brygady Jakub Marian Krzemieński (z tyłu, między marszałkową a premierem Kozłowskim) oraz podpułkownik Adam Sokołowski (za premierem Kozłowskim).