Bolesław Orliński (w szalu) w towarzystwie premiera prof. Kazimierza Bartla (na pierwszym planie, po lewej stronie Orlińskiego), wiceministra spraw wojskowych gen. Daniela Konarzewskiego (drugi od prawej, częściowo zasłonięty) i mechanika Leona Kubiaka (pierwszy z prawej - przed Danielem Konarzewskim).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.