Przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński (na podium w środku) wygłasza przemówienie. Na podium z lewej widoczny papież Jan Paweł II. Z prawej przed podium widoczni fotoreporterzy. W głębi widoczni żołnierze, w tym orkiestra i poczet sztandarowy.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.