Na podium widoczni: wygłaszający przemówienie papież Jan Paweł II (z lewej), przewodniczący Rady Państwa, gen. Wojciech Jaruzelski (widoczny za papieżem Janem Pawłem II), prymas Polski, kard. Józef Glemp (z prawej). Za podium widoczni stojący w rzędzie przedstawiciele władz PRL, m.in. szef protokołu dyplomatycznego Roman Czyżycki (5. na lewo od Jana Pawła II), kierownik Zespołu do Stałych Kontaktów ze Stolicą Apostolską Jerzy Kuberski (3. na lewo od Jana Pawła II), kierownik Urzędu do Spraw Wyznań Władysław Loranc (2. na lewo od Jana Pawła II), minister spraw zagranicznych Marian Orzechowski (1. na lewo od Jana Pawła II), zastępca przewodniczącego Rady Państwa Kazimierz Barcikowski (pomiędzy gen. Jaruzelskim a kard. Glempem).

Fotografia Lecha Zielaskowskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.