W pierwszym rzędzie od lewej: dyrektor Adam Romer, NN, Stanisław Grabski - przewodniczący Rady Narodowej, premier Stanisław Mikołajczyk, minister Tadeusz Romer, minister Jan Stańczyk, gen. Marian Kukiel, minister Stanisław Kot. W drugim rzędzie od lewej: NN, poseł Witold Kulerski, NN, Franciszek Szeląg, poseł Michał Kwiatkowski, wicepremier Jan Kwapiński, NN, minister Władysław Banaczyk, Paweł Siudak.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego