Przedstawiciel rządu wiceminister Franciszek Doleżal w towarzystwie 91 mletniej Polki F. Wazeter wita chlebem i solą kapitana statku MS Batory Eustachego Borkowskiego. Widoczni m.in.: biskup pomocniczy piński Karol Niemira, wiceminister skarbu Jan Piłsudski (2. z prawej), generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski (3. z prawej), generał Gustaw Orlicz-Dreszer (4. z prawej).