Generalny Inspektor Sił Zbrojnych RP generał Edward Rydz-Śmigły witany przez marszałka Sejmu Śląskiego Karola Grzesika w Katowicach.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.