Powitanie delegacji na Dworcu Głównym. Widoczni od lewej: sekretarz ministra Zaleskiego Wacław Zyndram Kościałkowski, żona ministra Zaleskiego Ewelina, poetka Kazimiera Iłłakowiczówna, sekretarz ministra Zaleskiego Czerwiński, naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego MSZ mjr Stanisław Próchnicki, minister spraw zagranicznych August Zaleski, zastępca naczelnika Wydziału Zachodniego MSZ Włodziemierz Adamkiewicz, naczelnik Wydziału Wschodniego MSZ Tadeusz Schaetzel, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karol Romer; w głębi naczelnik Wydziału Zachodniego MSZ Józef Lipski (pomiędzy Zaleskim a Schaetzlem).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.