Widoczni od lewej: naczelnik J. Nowak, radca Wikor Podoski, dyrektor Adam Rose, minister Michał Butkiewicz, dr Krzewski, wiceminister Adam Koc, dyrektor Mieczysław Ścieżyński, redaktor Konrad Wrzos.