Obraz olejny wystawiony na sprzedaż w domu aukcyjnym Dorotheum. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.