Widoczni m.in.: generałowie Kazimierz Raszewski i Edmund Hauser.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.