Fotografia grupowa uczestników uroczystości. Widoczni m.in.: gen. Janusz Głuchowski (1), Maria Głuchowska (2), Janina Wieczorkiewicz (3), gen. Wacław Wieczorkiewicz (4), gen. Juliusz Zulauf (5), płk Mieczysław Boruta-Spiechowicz (siedzi 1. z prawej, w pierwszym rzędzie).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.