Fotografia grupowa wykonana podczas uroczystości pożegnania konsula Francji w Poznaniu Fiez Vandala ( w pierwszym rzędzie w środku). Widoczni m.in.: generał Kazimierz Dzierżanowski (piąty z lewej w drugim rzędzie), prezes Stowarzyszenia Polsko-Francuskiego Jan Zakrzewski (trzeci z prawej w pierwszym rzędzie), hr. Adolf Bniński (szósty z lewej w drugim rzędzie), prezydent Poznania Cyryl Ratajski (trzeci z prawej w drugim rzędzie), konsul Czechosłowacji w Poznaniu Zdenek Matousek (drugi z prawej w drugim rzędzie), prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu Seweryn Samulski (pierwszy z prawej w pierwszym rzędzie), konsul honorowy Królewstwa Węgier w Poznaniu Tadeusz Drzażdżyński (drugi z prawej w trzecim rzędzie), rektor Uniwersytetu Poznańskiego Antoni Peretiatkowicz (czwarty z lewej w pierwszym rzędzie), hr. Ignacy Mielżyński (drugi z lewej w pierwszym rzędzie), konsul Jugosławii w Poznaniu Marcel Scheffs (pierwszy z lewej w pierwszym rzędzie), konsul Austrii Majewski (w trzecim rzędzie trzeci z lewej), wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Stanisław Robiński (pierwszy z prawej w drugim rzędzie), dziekan kolonii francuskiej Jausa (pierwszy z lewej w drugim rzędzie), dyrektor Izby Przemysłowej i Handlowej Waschke (trzeci z lewej w drugim rzędzie), kierownik oddziału IKC w Poznaniu Wacław Szperber (czwarty z lewej w drugim rzędzie), dyrektor Rozgłośni Poznańskiej Polskiego Radia Kazimierz Okoniewski (drugi z lewej w trzecim rzędzie) oraz radca Maes (trzeci z prawej w czwartym rzędzie).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.