Na pierwszym planie widoczni od lewej: papież Jan Paweł II, przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński (wygłasza przemówienie), prymas Polski, kard. Józef Glemp. W kolejnym rzędzie widoczni przedstawiciele władz PRL m.in. minister spraw zagranicznych Stefan Olszowski (2. z lewej), kierownik Urzędu do Spraw Wyznań Adam Łopatka (3. z lewej), kierownik Zespołu do Stałych Kontaktów ze Stolicą Apostolską Jerzy Kuberski (4. z lewej).

Fotografia za zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.