Z prawej widoczny papież Jan Paweł II. W centrum fotografii widoczni hierarchowie katoliccy, od lewej: sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, bp Bronisław Dąbrowski, prefekt Domu Papieskiego, bp Jacques Martin, delegat apostolski w Polsce, abp Luigi Poggi, substytut ds. Ogólnych w Sekretariacie Stanu, abp Eduardo Martinez Somalo, prefekt Kongregacji do Spraw Kościołów Wschodnich, kard. Władysław Rubin, metropolita krakowski, kard. Franciszek Macharski, sekretarz stanu, kard. Agostino Casaroli. Pomiędzy kard. Macharskim a kard. Casarolim widoczny sekretarz papieża Jana Pawła II, ks. Stanisław Dziwisz.

Fotografia Lecha Zielaskowskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.