Od lewej: Paweł Siudak, premier Stanisław Mikołajczyk, dyrektor Adam Romer, NN, NN, NN, minister Stanisław Kot.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego