Wojewoda krakowski Michał Gnoiński w otoczeniu delegacji ludności żywieckiej.